Kto je kouč

Je to človek, ktorý je pripravený následovať klienta do sveta jeho prežívaní, robiť mu akéhosi sprievodcu v bludisku jeho života, zároveň viesť rozhovor, udržať si prehľad, postupovať v smere riešenia a vyriešenia jeho problémov. Kouč nikdy nenúti nikoho k ničomu, čo mu nesedí a neide. Kouč nedáva rady, dáva otázky. Otázky sú hlavné nástroje s ktorými kouč pracuje. Kouč vedie pomocou otázok svojho klienta k tomu, aby si lepšie uvedomil: aká je realita (čo sa s ním deje, kde sa nachádza atď) aké má možnosti riešenia, ako konfrontovať život.