Prínos pre Vás

Pravdou je, že život sa skladá z troch hlavných oblastí, v ktorých sa každá dá ešte rozdeliť na drobné. Ktoré sú tie tri hlavné?

  • Vzťahy - akékoľvek (partnerské, pracovné, rodinné atď.)

  • Zdravie (naše, našich najbližších) - psychika, krása, telesná stránka

  • Materiálne statky, práca a peniaze (kariérny postup, úspech a financie)

Je to ako trojuholník. A trojuholník je trojuholníkom práve preto že má tri uhly. Ani jeden nesmie chýbať. Len vtedy je úplný a v živote tomu hovoríme harmónia. Mojou prácou je viesť mojich klientov tak, aby túto harmóniu dosiahli. Aby ani jeden z týchto uhlov nechýbal. Každé stretnutie a údaje o klientovi sú plne anonymné.

K úspechu vlastnými silami...

K úspechu vlastnými silami! Prečo? Lebo ak niečo dosiahneme cez vlastné sily, schopnosti, danosti, skúsenosti, tak to má pre nás oveľa väčšiu hodnotu, ak nie najväčšiu. Využiť vlastný potenciál na dosiahnutie cieľa je najvyššia investícia pre blaho vlastnej duše. Ako Life kouč pomáham ľuďom realizovať ich vlastný potenciál.