top of page

Čo je koučing

W.Timothy Gallwey hovorí, že: „ Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon“.

Koučing/koučovanie nie je len profesia. Je to aj životné poslanie, založené na úprimnej snahe pomáhať ľuďom k dobru a úspechu.
Koučing je metódou kompletnej starostlivosti, ktorá ďaleko presiahla iba telesnú výkonnosť. Kouč pracuje pomocou psychologicky založených tréningových metód.

Prečo je koučing obľúbený?

Často sa stáva, že človek nevie, čo by mal sám so sebou robiť. Iba nejasne tuší, že by niečo robiť mal, aby sa nezasekol na jednom mieste.

Koučing pomáha:

  • Pri zlepšovaní výkonnosti

  • Pri zvládaní konfliktov

  • Stanoviť si životné hodnoty

  • Riešiť problémy a dosahovať ciele

  • Odbúravať bloky

  • Prekonávať obavy

  • Rozvíjať osobnú stratégiu úspechu

  • Uvoľňuje osobný potenciál človeka

Rock Balancing
Čo je koučing: About Me
bottom of page