top of page
Teenagers in Park

Koučing pre mladistvých

Dnešní mladí ľudia sú často zmätení, cítia sa stratení a nevedia, čo chcú a to napriek tomu, že sú

generáciou, ktorá má vraj za posledné desaťročia najviac možností.

Podľa výskumov, údajne žiadna iná generácia mladých ľudí, neprežívala takú vysokú mieru pocitov

osamelosti, izolácie a nenaplneného šťastia ako tá dnešná.

Samotní mladí ľudia o svojej generácii hovoria, že má veľa problémov..., že žijú v komplikovanom svete,

v ktorom je ťažké sa vyznať.

Vraj kedysi mladí ľudia nemali toľko možností ako dnes, ale svet bol zároveň viac tolerantnejší a

jednoduhší. Dnes síce majú všetky možnosti, ovládajú jazyky, majú internet, vzdelanie, ale nároky sú tak

vysoké a očkávania rodičov a spoločnosti tak veľké, že končia s poruchami ako úzkosti, depresie,

poruchami spánku a žiaľ niekedy až samovraždou.

Ako sa hovorí, každa minca má dve strany...Internet je niečo, čo dáva obrovské možnosti získať

informácie z celého sveta na akúkoľvek tému, dá sa komunikovať krížom krážom cez celú planétu a

mladí ľudia to aj robia. No žiaľ, práve tento spôsob komunikácie sa stal primárnou a neodmysliteľnou

súčasťou ich každodenného života.

Kedysi sa mladí ľudia osobne stretávali oveľa častejšie a osobne si aj vytvárali vťahy. Vytvárali si blízke

priateľstvá, v ktorých si častokrát vedeli odkomunikovať aj témy, ktoré ich trápili. Hlavne videli, že v tom

nie sú sami.

Dnešná mládež sa stretáva virtuálne. Virtuálne si vytvárajú priateľstvá, ktoré nie sú emočne poprepájané.

Ich vzťahy sú viac povrchné a nevytvárajú si pevné spoločné púto.

No a do toho sú samozrejme pridané nároky rodičov a povinnosti v škole. Majú málo skúsenosti

vzhľadom na ich vek a sú prinútení robiť ťažké a závažné rozhodnutia ešte predtým ako poriadne vedia o

čom rozhodujú. Všetko je akési zrychlené. Kým pochopia jednu vec, dve nové sa na nich valia. Strácajú

sa v záplave ponúk a unikajú im skutočné kvality, ktoré svet ponúka. Ledva uzavrú jednu situáciu a už sa

ocitnú v ďalšej a nakoniec sa stratia vo vlastnom živote.

Nevedia kým sú, čo dokážu a nepoznajú samých

seba či svoj potenciál.


Nepoznajú základné princípy etiky. Nemám na mysli etiku ako ukladanie príboru

alebo, že v autobuse treba uvolniť miesto starším (aj toto je dôležité), ale ako napríklad súvisí obyčajné

klamstvo s fyzickým a mentálnym zdravím človeka. Nerozumejú prečo a ako dôleažité je pracovať, tvoriť

a byť užitočný. Aký dopad to má na ich mentálny vývoj a život celkovo. Majú nízke poznanie o tom, čo

je sebavedomie a sebaláska a ako sa budujú a udržiavajú. No a tiež prečo je dôležité si to budovať.


V škole ich to neučia a doma sa o tom rozpráva len málo kde. Málo poznajú svoje silné stránky a neveria si. Cítia

sa osamelí a bezmocní. Niekedy sa zdá, že svet ich núti dospieť skôr ako je to možné, ako to oni stíhajú.

K tomu aby sa dostali späť na trať a pevne stáli na nohách je potrebné pochopiť pár základných

princípov, ktoré sú to najbližšie k návodu na život. Čím mladší sme, tým viac je dôležité aby sme žili a

boli vedení životom správne. Mladý vek je koreňom nášho stromu života a preto je treba podchytiť ho čo

najlepšie pre vytvorenie tej najlepšej životnej perspektívy.

TÉMY

– mám ísť na VŠ?

– študujem správny smer?

– skončil som školu, neviem čo ďalej

– mám nízke sebavedomie

– ako sa dostať k práci, čo by ma bavila

– chcem robiť niečo zmysluplné

– ako zarobiť peniaze

– nevera vo vzťahu

– ako si budovať vzťahy

– ako si vzťah udržať

– nie som šťastná/-ý sama/sám so sebou a chcem to napraviť

– nedarí sa mi dobre komunikovať s priateľmi, vzťahy sa skomplikovali a ja sa cítim sama/sám a

zaseknutá/-ý v živote

– rodičia sa rozvádzajú, trápim sa

– mám skutočných priateľov?


Benefity zo stretnutia

– sami seba lepšie pochopíte

– objavite, čo vás motivuje

– získate doporučenia, ktoré budú zacielené na vás a tým budete vo svojom posune efektívnejší

– naučíte sa spájať sám so sebou a lepšie budete chápať svoje potreby

– objavíte a pomenujete si svoje životné ciele

– stanovite si konkrétne kroky ako svoje ciele dosiahnúť

Koučing pre mladistvých: Service
bottom of page