top of page

Kto je kouč

„Kouč je expert na vedenie rozhovoru. Je to človek, ktorý je pripravený nasledovať klienta do sveta jeho prežívaní, robiť mu akéhosi sprievodcu v bludisku jeho života, zároveň viesť rozhovor udržať si prehľad, postupovať v smere riešenia a vyriešenia jeho problémov“.

Ako kouč vám pomôžem správne si zadefinovať vaše zámery a ciele a priradiť k ním zodpovedajúce riešenia. Pomôžem vám zvládnuť osobné prekážky, vnútorné bariéry, bloky, ktoré vám pri dosahovaní vašich cieľov bránia. Pomôžem vám objaviť váš potenciál ktorým disponujete lebo to je jediné naše vlastné bohatstvo, s ktorým sme prišli na tento svet, ktoré nám nikto nemôže zobrať a ktoré je naším jediným najsilnejším prostriedkom na dosiahnutie všetkých našich životných ziskov

Helping%20Hand_edited.jpg
Kto je kouč: About Me
bottom of page