top of page
Helping Hand

Terapeutický koučing

Čo koučing je alebo nie je. Hovorí sa, že koučing nie je terapia. Nuž naozaj nie je.
Ale!! Pri koučovaní je stredobodom záujmu človek, a techniky a riešenia vhodné pre tohto človeka sa objavujú až počas procesu kočovania.

Takže napriek tomu, že sa hovorí, že koučing nie je terapia, tak ja si myslím, že je to určitým spôsobom „malá“ alebo „ľahká“ forma terapie.

Alebo možno vzniká nový druh koučingu tzv. Terapeutický koučing.

Častokrát sa mi stalo, že po stretnutí klient oznámil, že ho prestala bolieť hlava alebo žalúdok atď... Ak je stretnutie správne vedené, tak to môže mať naozaj aj takéto pozitívne účinky.


K tejto forme koučingu som sa dostala cez vlastnú skúsenosť. Keď som začínala s koučingom, tak sme s kolegami koučmi vzájomne veľa koučovali. A práve tu sme si častokrát všimli, že po stretnutí sa nám niektoré prejavy na tele vypli.

Takže ja dnes na stretnutí reagujem podľa toho s čím klient príde. Buď je to čistý koučing, alebo je to časť koučingu a časť terapie. Prispôsobujem spôsob alebo formu mojej práce situácii s akou klient prichádza. Hlavne si treba uvedomiť, že dôležitý je klient a jeho spokojnosť na konci.

Je dôležite, aby sa kouč dotkol emocionálno-citovej zložky klienta, oslovil jeho hodnotový systém, stretol sa s jeho cieľmi a vnútornou motiváciou.

Podľa Gallweya a Whitmora sa kouč stará o psychickú stránku hráča pretože vnútorný stav, stav mysle je oveľa väčší súper ako protihráč na ihrisku.

Terapeutický koučing: Service
bottom of page