top of page
Foggy Waters

"Life koučing"-Životný koučing

Ako spomínam v sekcii – O mne, koučingu sa venujem posledných 15 rokov. Veľmi mi to učarovalo. Možno aj preto, že mám rada ľudí a rada s nimi pracujem.


Napriek tomu, že som vyštudovala systemický koučing a dlho som sa venovala oblasti finančníctva a businessu, stále som mala pocit, že iba táto poloha mi nestačí.

Čím ďalej, tým viac som si uvedomovala, že skoro každé stretnutie takmer vždy obsiahlo tak pracovné ako aj osobné témy. Vždy sa to týkalo viacerých životných oblastí.

A toto bol moment, kedy som sa rozhodla robiť životného kouča.

Pretože ak ideme riešiť akúkoľvek situáciu človeka, tak sa nikdy netýka iba jednej oblasti.


Človek je tvor komplexný a tak treba pristupovať k jeho životu.


Jednotlivé oblasti života sú vzájomne poprepájané. Všetko so všetkým súvisí. Je to ako kvantová fyzika.

Napríklad ak má človek problém v osobnom, súkromnom živote a poklesne mu výkon v práci, tak sa nebudeme tváriť, že to navzájom nesúvisí.

Nedá sa oddeliť súkromie od práce a naopak. Klient mi sám počas stretnutia častokrát prejde plynule z jednej oblasti do druhej. Sám mi potvrdí, že jedna oblasť jeho života mu ovplyvňuje tú druhú. A niekedy si klient sám vyžiada poradie, čo chce skôr riešiť. Mala som stretnutie s majiteľom firmy, téma stretnutia sa týkala pracovnej oblasti, no môj klient nebol schopný komunikácie. Nakoniec mi sám povedal, že sa nevie na nič sústrediť, lebo doma sú problémy a on má toho plnú hlavu. Mal na tom takú pozornosť, že sa nevedel pohnúť z miesta. Požiadal ma aby sme najprv spracovali osobné témy. Zvládli sme to a pustili sme sa do pracovných tém. Odrazu išlo všetko ako po masle.

"Life koučing"-Životný koučing: Services
bottom of page